ilzenesskola.1s.lv

 

Atkal klāt 1. septembris


         Pirmdienas rītā agri no rīta saules stari ielūkojās ikvienas mājas logā, lai pamodinātu visus bērnus- gan lielus, gan mazus agrāk nekā parasti, jo šī pirmdiena ir atšķirīga. Ir 1. septembris- Zinību diena.
         Šis mācību gads arī ir atšķirīgs. Nav 1. klases, līdz ar to izpaliek pirmais zvans, pirmīšu ievešana un sveikšana... Tāpēc visi pulcējas nevis "Dailēs", bet skolas interaktīvajā zālē.
         Skan 1. septembra himna, kurai vārdus var redzēt datorā sagatavotajā prezentācijā, novēlējumi skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Klātesošie tiek iepazīstināti ar  skolotāju sastāvu un klašu audzinātājiem. Tad čaklos mazpulcēnus sveic Mazpulka vadītāja sk. Sarmīte- katrs saņem pēc nopelniem... Pēc tam visi noskatās prezentāciju par iepriekšējā mācību gadā paveikto, sasniegto un nākamajā gadā veicamo. Uzmanība tiek vērsta uz skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, skolēnu un vecāku atbildību, bet tādā svētku brīdī nevienam šajā jautājumā negribējās iedziļināties.
        Pēc svinīgā brīža visi klašu kolektīvi un pirmsskolas grupiņas bērni devās fotografēties un uz klašu sanāksmēm.
       Bet tas vēl nebija viss. Tieši sajā dienā tika realizēts Alūksnes novada fonda atbalstītais projekts par piemiņas plāksnes atklāšanu novadniekam, skolotājam Harijam Grāvim.  Ap plkst.11.30 devāmies uz Ontu kalnu pie Ganiņa. Tur nodziedājām tradicionālo dziesmu "Dar man, tēvis, pastaliņas", mūs uzrunāja gan projekta idejas autore bibliotekāre Benita Kokarēviča, gan pagasta pārvaldes vadītāja Ingrīda Sniedze, gan Alūksnes Novada fonda vadītāja Dzintra Zvejniece. Par Hariju Grāvi pastāstīja viņa bijusī skolniece, tagad skolotāja Agita Līdumniece. Vēl skanēja dziesma "Ganiņam", tad tika uzņemts kopīgs foto un mājupceļš.
Pirmā- svētku diena- aizvadīta. Tagad- ikdienas darbi. Kāds būs šis gads? Vai izdosies realizēt ieceri dzīvot saskaņā ar skolas devīzi- "Ja tu esi, tad tu dari, ja tu dari, tad tu esi"?
Komentāri (0)  |  2014-09-17 22:29  |  Skatīts: 520x   

Atpakaļ